2017-10-20 15:33:28

הגלגל תמיד מסתובב בסוף

אנחנו יושבים בבית שלו .. שיכורים מהבריכה. אחר הצהריים עכשיו אני מסתכלת על עומר .. דיי בוא נעצור את זה אחת ולתמיד .. תפסיק אני חייבת להגיד לך משהו

2017-10-16 22:13:45

מה שאסור מושך, ומה שמותר מיותר....

אנשים שאינם יודעים מה הם רוצים באמת צריכים להתרחק מאנשים שכבר יודעים. במיוחד אם הסוג השני יודע שהוא רוצה את הסוג הראשון.

2017-10-16 22:11:37

כמו שלימדתי אותך

----------------------------------

2017-10-16 22:06:54

סליחה

סליחה היא איננה סליחה אם היא נאמרת בלי שום כוונה

2017-10-16 22:04:18

היא משוגעת

היא אולי משוגעת אבל היא הדבר הכי טוב שיקרה לך!

נכתבו לאחרונה למגירה של פינגי

18 סיפורים
במגירה של פינגי

23 תגובות
במגירה של פינגי

16 חברים
במגירה של פינגי